Informace o zpracování osobních údajů

 1. Využíváním služeb Michala Hojdara udělujete souhlas Michalu Hojdarovi, bydlištěm Tábor, Hanojská 2831/3, PSČ 39005, IČ: 88345386, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • V případě jednotlivce:
  • Jméno, příjmení, titul;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Adresu;

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, a je nutné je zpracovat za účelem vylepšení zákaznických služeb, marketingu a provozu internetového e-shopu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let od realizace poslední části plnění dle smlouvy.

 

 1. V případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory:

 

Typ:Název:Účel:Expirace:
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacíDle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Michala Hojdara.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel analytického softwaru Google;
 2. Poskytovatel webhostingu či serverů WEDOS;
 3. Poskytovatel softwaru určeného pro e-mailovou komunikaci MailChimp;
 4. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kteří podepsali se Správcem zpracovatelskou smlouvu.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.